O nas

“Jeślibyście mnie zapytali, w jaki sposób można zauważyć Boże powołanie, w jaki sposób ktoś może sobie z niego zdać sprawę, powiedziałbym wam, że jest to nowa wizja życia. Jest to tak, jakby zapaliło się w nas światło; jest to tajemniczy impuls, który popycha człowieka, by poświęcać najszlachetniejsze swe energie życiowe na działalność, która wraz z nabieraniem praktyki staje się zadaniem naszego życia. Ta siła życiowa, która ma coś z porywającej wszystko na swej drodze lawiny, jest czymś, co inni nazywają powołaniem. Powołanie prowadzi nas – chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy – do tego, by zająć pewną pozycję w życiu z nadzieją i radością, aż do samej śmierci. Jest to fenomen, który nadaje pracy charakter misji, który uszlachetnia i nadaje wartość naszej egzystencji. Jezus przenika władczym aktem do duszy, do twojej duszy i do mojej: to właśnie jest powołanie.”
– św. Josemaria Escriva (cytat)

Stowarzyszenie “VOCATIO DEI” (tzn. “POWOŁANIE BOŻE”) działa na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej od 10 stycznia 2006 roku. Zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 248689. W skład członków Stowarzyszenia wchodzi dwadzieścia trzy osoby, w tym dziewięciu księży i czternaście osób świeckich. Powołanie do życia Stowarzyszenia jest odpowiedzą na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który uczył, że najważniejszym w życiu każdego człowieka jest rozeznanie swojego osobistego powołania. Realizować je można na różnych płaszczyznach: małżeńskiej, kapłańskiej, zakonnej lub innej.


Władze Stowarzyszenia:

  • Łukasz Zenon Gąsiorowski – Od 13 grudnia 2013 r. – PREZES ZARZĄDU
  • Filip Karol Gonciarek – Od 10 lutego 2017 r. – WICEPREZES ZARZĄDU
  • Anna Katarzyna Buras – Od 10 lutego 2017 r. – SKARBNIK

Wspiera nas: Prezydent Miasta Koszalina