Darowizny

Jeżeli chcesz nas wesprzeć, możesz przekazać środki na nasze konto:

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie “Vocatio Dei”

nr konta: 25 1050 1559 1000 0090 3137 7444;

adres: ul. Seminaryjna 2, 75-817 Koszalin

Tytułem: Darowizna